Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Granty sołeckie 2022 – nowe altany

Miło nam poinformować, że w Gminie Borne Sulinowo w dwóch sołectwach posadowiono nowe altany. Realizacja projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”.

Sołectwa Silnowo i Piława doposażyły swoje miejsca rekreacyjne nad jeziorem Pile.

W miejscowości Silnowo (Dolne) na utwardzonym terenie powstała duża altana

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu
13 października w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej z sołtysami i przedstawicielami Rad Osiedli w sprawie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Borne Sulinowo. Gmina Borne Sulinowo jest już w posiadaniu ww. preparatów i w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego niezwłocznie

Nowa siłownia zewnętrzna w Śmiadowie

Nowa siłownia zewnętrzna w Śmiadowie
W miejscowości Śmiadowo, na działce rekreacyjnej usytuowanej w pobliżu świetlicy wiejskiej, powstała siłownia zewnętrzna. Jest to kolejne miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Śmiadowo zrealizowane z funduszu sołeckiego. Warto przypomnieć, że rok temu z tej samej puli środków finansowych powstała siłownia zewnętrzna w miejscowości Śmiadowo – Kolonia. Tutaj

Awaria sieci wodociągowej – Jeleń i Przyjezierze

Awaria sieci wodociągowej – Jeleń i Przyjezierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 14.10.2022 r. od godz. 08:30 do godz.12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Jeleń i Przyjezierze. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Informujemy, że wniosek Gminy Borne Sulinowo  pn. „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł. Celem projektu jest spełnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

Dobra Drużyna PZU

Dobra Drużyna PZU

Miło nam poinformować, że LKS „Orzeł” Łubowo otrzymał dofinansowanie z Programu Prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. Program skierowany jest do klubów sportowych, a jego celem jest wspieranie sportu dzieci i młodzieży.

W programie można było ubiegać się o dofinansowanie w kwocie: 5.000zł, 10.000 zł lub 15.000 zł. Wsparcie finansowe uzyskały 352

Aukcja sprzedaży drewna

Aukcja sprzedaży drewna

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po cenie ustalonej w drodze aukcji. Ogłoszenie

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGA BAR YTO WYCH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO – od 10 października

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGA BAR YTO WYCH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO – od 10 października

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie informuje, że na terenie gminy Borne Sulinowo odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy budynkach jednorodzinnych lub obok kontenerów przy budynkach wielolokalowych tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godz. 7:00