Moja Mała Ojczyzna – projekt historyczny

Moja Mała Ojczyzna – projekt historyczny

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. Dla fundacji, stowarzyszeń, publicznych szkół i bibliotek, domów kultury.

Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną,

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH to konkurs kreatywny. W latach 2017-2020 dotyczył projektowania znaczków pocztowych, a w każdej edycji poruszaliśmy ważny społecznie temat.

W piątej edycji konkursu przechodzimy ze skali mikro do skali marko. Rozwijamy kreatywność i twórczość, tym razem w trosce o różnorodność biologiczną.

Zapraszamy Was do zaprojektowania ekomurali, które mogą

Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Przypominamy, że Gmina Borne Sulinowo prowadzi nabór wniosków o przyznanie grantów na wykonanie termomodernizacji połączonej z wymianą źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Granty udzielone zostaną w ramach projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na

NA DOBRY POCZĄTEK

NA DOBRY POCZĄTEK

Termin składania wniosków: 22.04 – 31.05.2022 r.

Wyniki: 08.09.2022 r.

Realizacja projektów: 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Co chcemy osiągnąć:
Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były

Odkryj Swój Skarb – IV edycja konkursu!

Odkryj Swój Skarb – IV edycja konkursu!

Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze działania edukacyjne związane z odkrywaniem, pielęgnowaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiem tożsamości lokalnej.

Podejmujesz inicjatywy na rzecz małej miejscowości? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów” w swojej okolicy? Świetnie! Pochwal się

Pomagamy organizować wakacyjny czas dla dzieci − startuje 2. edycja Wakacyjnej AktywAKCJI!

Pomagamy organizować wakacyjny czas dla dzieci − startuje 2. edycja Wakacyjnej AktywAKCJI!

Rozpoczynamy drugą edycję „Wakacyjnej AktywAKCJI” – ogólnopolskiego programu grantowego skierowanego do lokalnych organizacji, szkół, parafii oraz instytucji edukacyjno-sportowych. W tegorocznej edycji zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł. Całkowita pula środków, którą przeznaczyliśmy na granty to 500 000 zł. Czekamy na wasze zgłoszenia do 6 maja!

Więcej na stronie https://fundacjapfr.pl/aktualnosci-fundacja/pomagamy-organizowac-wakacyjny-czas-dla-dzieci-startuje-2-edycja-wakacyjnej-aktywakcji.html

„Mój Prąd” – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

„Mój Prąd” – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) zostanie uruchomiony: 15.04.2022 o godzinie 12:00

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła)

Nowa atrakcja dla dzieci w Bornem Sulinowie

Nowa atrakcja dla dzieci w Bornem Sulinowie

W ubiegłym tygodniu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie zakończono montaż linarium.

Urządzenie zostało posadowione w ramach projektu współpracy pn. Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności o akronimie MILA realizowanego na terenie powiatu szczecineckiego przez LGD POJEZIERZE RAZEM.

Koszt realizacji zadania w Gminie Borne Sulinowo wyniósł 48.500,00 zł, z czego 35.000,00

Dwa pilotażowe projekty WUP w Szczecinie – skorzystają pracodawcy i rodzice

Dwa pilotażowe projekty WUP w Szczecinie – skorzystają pracodawcy i rodzice

Dzięki pierwszemu z projektów, pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli ubiegać się o środki na zatrudnienie pracownika w wysokości 30 tys. zł. Drugi projekt oferuje z kolei wsparcie dla rodziców w postaci refundacji kosztów pobytu dziecka do lat 5, np. w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub u

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnowie

Jeszcze w tym roku budynek po byłej restauracji w Silnowie zostanie kompleksowo przebudowany i wyposażony na potrzeby świetlicy wiejskiej. Środki na realizację inwestycji w kwocie 500.000,00 zł Gmina Borne Sulinowo pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniesie ok. 1,3 mln zł. Wykonawcą jest wyłoniona w