Nowa atrakcja dla dzieci w Bornem Sulinowie

Nowa atrakcja dla dzieci w Bornem Sulinowie

W ubiegłym tygodniu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie zakończono montaż linarium.

Urządzenie zostało posadowione w ramach projektu współpracy pn. Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności o akronimie MILA realizowanego na terenie powiatu szczecineckiego przez LGD POJEZIERZE RAZEM.

Koszt realizacji zadania w Gminie Borne Sulinowo wyniósł 48.500,00 zł, z czego 35.000,00 zł sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a pozostałą kwotę w wysokości 13.500,00 z budżetu Gminy Borne Sulinowo.

Już dziś zachęcamy dzieci do korzystania z nowej infrastruktury!

Projekt współpracy pn. Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności o akronimie MILA realizowany jest w ramach: poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Print Friendly, PDF & Email