ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH to konkurs kreatywny. W latach 2017-2020 dotyczył projektowania znaczków pocztowych, a w każdej edycji poruszaliśmy ważny społecznie temat.

W piątej edycji konkursu przechodzimy ze skali mikro do skali marko. Rozwijamy kreatywność i twórczość, tym razem w trosce o różnorodność biologiczną.

Zapraszamy Was do zaprojektowania ekomurali, które mogą stać się częścią Waszej okolicy. Będą one codziennie kształtowały ekologiczną świadomość Waszej społeczności. Staną się inspiracją do ekozmian. Przesłaniem murali musi być różnorodność biologiczna.

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona z ekspertów oraz przedstawicieli organizatora. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł na realizację.

Konkurs kierujemy do szkół wszelkiego typu: podstawowych, ponadpodstawowych oraz wyższych, a także do ośrodków kultury, bibliotek i innych placówek o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym.

Więcej na stronie https://oczamimlodych.pl/o-konkursie/

Print Friendly, PDF & Email