Stypendia sportowe

UCHWAŁA NR VIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

Uchwała

——————————————————————–

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody Burmistrza Bornego Sulinowo dla wyróżniającego się sportowca:

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

*********************************************************

Stypendia sportowe dla zawodników zamieszkujących gminę Borne Sulinowo, za osiągnięcia w 2018 r.
Stypendia sportowe przyznane zawodnikom za osiągniecia sportowe w 2021 r.

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2018 r

——————————————————————–

Stypendia sportowe dla zawodników zamieszkujących gminę Borne Sulinowo, za osiągnięcia w 2016 r.

stypendia sportowe -2016

——————————————————————–

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2015 r. przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Wypłata II transzy stypendiów w dniach 29-30 listopada 2016 r.

lista stypendia – II transza 2015

——————————————————————–

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2015 r. przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Wypłata I transzy stypendiów w dniach 27-29 kwietnia 2016 r.

Stypendia sportowe za 2015r. – I transza

——————————————————————–

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2015 r. przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Stypendia sportowe za 2015r.

——————————————————————–

Stypendia za osiągnięcia sportowe zawodników w 2014 r. – II transza
przyznawane zgodnie z uchwałą przyznawania stypendiów sportowych 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Stypendia za osiągnięcia sportowe w 2014 r – II transza

——————————————————————–

Stypendia za osiągnięcia sportowe zawodników w 2014 r.,
przyznawane zgodnie z uchwałą przyznawania stypendiów sportowych
za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

stypendia sportowe 2014

Print Friendly, PDF & Email