Informator telefoniczny

Wykaz telefonów wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl
sekretariat@bornesulinowo.pl

Stanowisko

Nr
pokoju

Piętro

Telefon
e-mail

Burmistrz

20

I

94/ 37-34-125
790 222 331
dorota.chrzanowska@bornesulinowo.pl

Zastępca Burmistrza

20

I

94/ 37-34-125
728 452 610
inwestycje@bornesulinowo.pl

Sekretarz Gminy

12

I

94/ 37-34-126
530 080 602
sekretarz@bornesulinowo.pl

Skarbnik Gminy

12a

I

94/ 37-34-152
728 452 611
skarbnik@bornesulinowo.pl

Sekretariat

20

I

94/ 37-34-125

fax 94/ 37-34-133

sekretariat@bornesulinowo.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego – kadry, archiwum

11

parter

94/ 37-34-144
662 252 635
kadry@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. bezrobocia i  administracji

11a

parter

94/ 37-34-139
organizacja@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych

22

II

94/ 37-34-147
rada.miejska@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

Biuro Obsługi Interesanta

Goniec

5

parter

94/ 37-34-120
94/ 37-34-123
boi@bornesulinowo.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik USC,
Stanowisko ds. uzależnień,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6

parter

94/ 37-34-122
usc@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej

8

parter

94/ 37-34-129
dowody.osobiste@bornesulinowo.pl

dzialalnosc.gospodarcza@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności,
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

7

parter

94/ 37-34-135
ewidencja.ludnosci@bornesulinowo.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

9

parter

94/ 37-34-151
nieruchomosci@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. dzierżaw i zarządzania mieniem gminnym

10

parter

94/ 37-34-145
dzierzawy@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. mieszkaniowego zasobu Gminy

10 parter

94/ 37 34 156
mieszkania@bornesulinowo.pl

REFERAT INWESTYCYJNY

Kierownik Referatu Inwestycji

26 II 94/ 37-34-155

728 452 615
drogi@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

30 II

94/ 37-34-163

infrastruktura@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. budownictwa ogólnego

30 II 94/ 37 34 161
budownictwo@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji

21 II 94/ 37-34-153
planowanie@bornesulinowo.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskania środków pomocowych

31 II 94/ 37-34-164

530 080 149
zamowienia.publiczne@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa

27 II 94/ 37-34-138
rolnictwo@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

27 II 94/ 37-34-159
srodowisko@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

27 II 94/ 37-34-137
odpady@bornesulinowo.pl

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy

2 parter 94/ 37-34-128

662 252 324
integracja@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. wdrażania, realizacji i rozliczania projektów

3 parter 94/ 37-34-160
projekty@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. turystyki, kultury, sportu
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

3 parter 94/ 37-34-142
turystyka@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. promocji i współpracy

4 parter 94/ 37-34-141
dariusz.tederko@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. grafiki komputerowej

4 parter 94/ 37-34-127
grafik@bornesulinowo.pl 
webmaster@bornesulinowo.pl

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

13 I 94/ 37-34-150
ksiegowosc@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. rozliczania inwestycji i wydatków Gminy

14 I 94/ 37-34-134
akowalczyk@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. płac i dochodów mienia komunalnego

14 I 94/ 37-34-131
dochody@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. dochodów

15 I 94/ 37-34-162

faktury@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. księgowości

15 I

94/ 37-34-168

rozliczenia@bornesulinowo.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

16 I 94/ 37-34-130
podatki@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

15 I 94/ 37-34-132
podatki.ksiegowosc@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

17 I 94/ 37-34-143
akocielska@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

17 I 94/ 37-34-165
eniezgoda@bornesulinowo.pl
 

STRAŻ MIEJSKA 

komendant

24

II

94/ 37-34-149
(tel. kom. 606 112 587)
sm@bornesulinowo.pl
25

II

94/ 37-34-148
662 252 358
r.ihnatow@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. reagowania kryzysowego

28

II

94/ 37-34-154
602 183 542
kryzys@bornesulinowo.pl

Radca prawny

22A

II

94/ 37-34-146
604 366 041tomaszwi@protonmail.com

Stanowisko ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi

1

parter

94/ 37-34-136
oswiata@bornesulinowo.pl

Informatyk

 29  II

94/ 37 34 140
662 157 338

informatyk@bornesulinowo.pl

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego

23 II

94/ 37 34 170

fundusz.solecki@bornesulinowo.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email