„Skwer nad Strugą” w miejscowości Jeziorna

„Skwer nad Strugą” w miejscowości Jeziorna

Mieszkańcy sołectwa Starowice w ramach środków funduszu sołeckiego w miejscowości Jeziorna zrealizowali projekt „Skwer nad Strugą”. Inicjatywa zakładała stworzenie urokliwego skweru z ozdobnymi krzewami, elementami małej architektury na niezagospodarowanej działce gminnej znajdującej się w miejscowości Jeziorna.

W ramach zadania na terenie działki gminnej nr 79/1 w miejscowości Jeziorna w pierwszej kolejności wykonano plac z estetyczną nawierzchnią, na którym posadowiono ławki parkowe oraz stół. Zwieńczeniem prac nad realizacją projektu, było obsadzenie skweru roślinami i krzewami ozdobnymi, które zrealizowali mieszkańcy sołectwa Starowice.

„Skwer na strugą” zmienił na plus wizerunek niezagospodarowanego miejsca publicznego w miejscowości Jeziorna. Powstał tu estetyczny, cieszący oko, starannie zaprojektowany skwer, który będzie służył głównie mieszkańcom. „Skwer nad strugą” stał się nie tylko wizytówką miejscowości Jeziorna, ale i umożliwił tutejszej społeczności rekreację i wypoczynek, aktywizację, integrację międzypokoleniową, a także organizacje niewielkich lokalnych imprez czy spotkań kulturalnych. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 9.500,00 zł                

Print Friendly, PDF & Email