Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Bornego Sulinowa zwraca się z prośbą o składanie wniosków o zakup paliwa stałego, w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych ww. ustawie.

Wniosek o zakup paliwa stałego (węgla) na potrzeby gospodarstwa domowego (do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie do 25 listopada 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wniosek:

Wniosek_o_zakup-preferencyjny-1

Wniosek_o_zakup-preferencyjny-1

UWAGA!
Złożone uprzednio zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego w miesiącu październiku br. nie uprawnia do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Należy złożyć wniosek załączony powyżej.

Print Friendly, PDF & Email