Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie

Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie

Z początkiem nowego roku szkolnego do dyspozycji uczniów szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie oddane zostaną 2 nowe łazienki przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Jedna z nich znajduje się na parterze, druga na I piętrze. Pomieszczenia wyposażone zostały w specjalistyczne udogodnienia i systemy, m.in. system alarmowo-przywoławczy, pozwalające uczniom niepełnosprawnym na samodzielne korzystanie.

Projekt „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych” dofinansował kwotą 36.371,97 zł PFRON w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III. Całkowita wartość zadania wyniosła 78.500,00 zł.

Stan przed inwestycją

Stan po inwestycji

Print Friendly, PDF & Email