Ekoprojekt w szkole podstawowej w Łubowie

Ekoprojekt w szkole podstawowej w Łubowie

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 w szkole podstawowej w Łubowie powstanie nowoczesna ekopracownia. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był dyrektor i nauczyciele szkoły w Łubowie.

Na realizację projektu pn. Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie Gmina Borne Sulinowo otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w kwocie 32.360,77 zł W ramach zadania w szkole w Łubowie powstanie nowoczesna i wyposażona pracownia o profilu ekologiczno-geograficznymi chemiczno-fizycznym.

Pomieszczenie odnowią rodzice uczniów. W ramach projektu zakupione zostaną natomiast pomoce dydaktyczne, wyposażenie laboratoryjneoraz meble. Ekopracownia pozwoli na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów, akcji proekologicznych oraz lekcji pokazowych m.in. z dziedziny ekologii.

Całkowita wartość zadania wyniesie 35.956,42 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie stanowi 32.360,77 zł, a wkład własny Gminy Borne Sulinowo – 3.595,65 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do końca listopada 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email