Umowy na granty sołeckie podpisane!

Umowy na granty sołeckie podpisane!
24 sierpnia Wicemarszałek Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska oraz Sołtysi Sołectw Silnowo i Piława – Mirosława Balawender i Zofia Schmidt, podpisali umowy dotyczące Grantów Sołeckich.
 
Do końca bieżącego roku zrealizowane zostaną zadania pn. „Altanka piknikowa w sołectwie Piława” i „Budowa wiaty rekreacyjno – biesiadnej w sołectwie Silnowo”, w ramach których na utwardzonych podłożach posadowione zostaną drewniane altany wyposażone w stoły i ławy.
 
Każde zadanie otrzymało w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł.
Print Friendly, PDF & Email