Konsultacje społeczne nad nową strategią LGD – 25 lipca

Konsultacje społeczne nad nową strategią LGD – 25 lipca

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Spotkania posłużą ocenie naszego potencjału oraz diagnozie potrzeb. Mieszkańcy poszczególnych gmin będą mieli okazję przedstawić swoje opinie, pomysły oraz pomóc w określeniu kierunków rozwoju obszaru. Podczas konsultacji zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Każdy głos jest niezwykle istotny.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gmin. Liczymy na Państwa zaangażowanie…

Lokalna Strategia Rozwoju LGD- konsultacje

Print Friendly, PDF & Email