“JOB SHADOWING” W NIEMIECKIEJ SZKOLE

“JOB SHADOWING” W NIEMIECKIEJ SZKOLE

Koniec roku to dla wszystkich nauczycieli czas wytężonej pracy. Jednak kilkoro z nich znalazło czas, aby odwiedzić szkołę w Spantekow w Meklemburgii- Przednie Pomorze. Uczestnikami projektowego działania byli: P. Dyrektor Wiesław Tranbowicz, P. Dyrektor Katarzyna Wojciechowska oraz nauczyciele: Monika Kęsy, Elżbieta Cichoń, Agnieszka Pawlak – Gieniusz, Joanna Wieczorek, Anita Prengel i Mirosław Szeligowski.

Przez 3 dni mieli możliwość przyglądania się pracy niemieckich nauczycieli i czerpania z doświadczeń pedagogów zza naszej zachodniej granicy.

Angielski zwrot “job shadowing” oznacza nic innego jak tylko przyglądanie się pracy innych, w celu zdobycia nowych doświadczeń czy umiejętności. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie implementują projekt “TIK? Tak! Szkoł@ przyszłości” i odnowili kontakty z nauczycielami oraz dyrekcją z Johann Christoph-Adelung Schule w Spantekow.

Między 16 a 18 maja nasi pedagodzy hospitowali zajęcia zarówno w klasach młodszych jak i starszych. Mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach językowych, matematyce czy informatyce, ale również- co było dla nich szczególnie interesujące – w zajęciach praktycznych nauczania gotowania, stolarki czy kryminalistyki.

Trzeba przyznać, że nasi gospodarze przygotowali się do tego perfekcyjnie – dobrali odpowiednią kadrę, zapewnili wsparcie merytoryczne i techniczne, pokazali zarówno pozytywy jak i negatywy własnej pracy. Borneńscy nauczyciele mieli możliwość przedyskutowania wszystkiego, co widzieli na bieżąco z nauczycielami prowadzącymi lekcje, uzyskali odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, poznali formy i metody pracy niemieckiej kadry. Dzielili się również własnymi doświadczeniami, wynikającymi z wieloletniej wiedzy i umiejętności.

Kilkugodzinne zajęcia w szkole kończyły się każdorazowo mniej formalnymi spotkaniami z zaprzyjaźnionymi nauczycielami – polska kadra miała możliwość poznania lokalnej historii i tradycji. Odwiedzili lokalne muzeum narodowe, zwiedzili starówki Anklam i w Greifswaldzie, poznali urokliwe zakątki natury nad rzeką Peene.

Ten rodzaj mobilności zdecydowanie sprzyja rozwojowi różnorodnych kompetencji i wpisuje się w ramy tak potrzebnego obecnie “uczenia się przez całe życie”. Pokazuje, że możemy zdobywać nowe doświadczenia w sposób atrakcyjny dla beneficjentów, a jednocześnie nie obciążający dla instytucji wysyłającej. Jesteśmy przekonani, że dzięki wizycie w Anklam nasi nauczyciele zdobyli kompetencje, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wzbogacić warsztat pracy, a co za tym idzie jeszcze bardziej polepszyć jakość kształcenia w naszej szkole.

Agnieszka Pawlak-Gieniusz

Działanie Job Shadowing jest realizacją szkolnego projektu nr 2019-1-PL01-KA101-062678 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania: 43.436 Euro.

Logo Job Shadowing - realizacja szkolnego projektu

Print Friendly, PDF & Email