„Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

„Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

W ramach wdrożenia działania animacyjnego, służącego włączaniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Borne Sulinowo o tytule „Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”, Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie zgodnie z udzielonym zamówieniem nr 1/ZP/US/REWI/2021 przystąpiła do prac remontowych jednego z pomieszczeń biblioteki.

Realizując projekt chcemy wykorzystać pasję i miłość ludzi skupionych wokół biblioteki, a także innych mieszkańców miasta do szeroko rozumianej sztuki, by stworzyć miejsce spotkań, zabawy, azyl dla nieprzystosowanych oraz warunki do komunikacji między ludźmi, miejsce upowszechniania norm etycznych i wzorów zachowania – a to wszystko w granicach działalności społecznej…

Więcej na stronie http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=51764

 

Print Friendly, PDF & Email