Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy zaprasza na szkolenia i konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy zaprasza na szkolenia i konsultacje

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie 19.04.2013 – 06.05.2013 zapraszamy mieszkańców gminy Borne Sulinowo na szkolenie i indywidualne konsultacje.
Szkolenie odbędzie się dnia 21.03.2013 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczecinku w godz. 13.00 – 15.00, ul. Pilska 3.

Program szkolenia:
– Harmonogram naborów na rok 2013, zakres możliwości pozyskania środków w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
– Małe Projekty oraz Odnowa i rozwój wsi – potencjalni beneficjenci, zakres realizacji projektów, dobre praktyki w zakresie zrealizowanych projektów – przedstawienie zrealizowanych zadań.
– Małe Projekty – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy, koszty kwalifikowane, linia demarkacyjna między Małymi Projektami a operacjami z zakresu działań osi 3.
– panel dyskusyjny.
Uwaga! Szkolenia będą prowadzone przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego którzy będą odpowiadać na pytania uczestników.

Ponadto zapraszamy także zainteresowane osoby na indywidualne konsultacje które odbędą się dnia 05.04.2013 w godz. 10.00 – 12.00 w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.

Szkolenia i konsultacje są bezpłatne. Szczegółowych informacji udziela biuro LGD tel: (94) 372-03-25, (94) 372-03-34, e –mail: biuro@partnerstwodrawy.org

Informacje dostępne także na stronie internetowej: www.partnerstwodrawy.org

Print Friendly, PDF & Email