Mobilizacja powszechna w mieście „w cywilu”

Mobilizacja powszechna w mieście „w cywilu”

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” informuje, że  w dn. 12.12.2012 podpisało umowę o dofinansowanie projektu Mobilizacja powszechna w mieście „w cywilu”. Kwota dofinansowania  w wys.119.232 zł  pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – zgodnie z umową Nr 129/M/2/2012 z dnia  12.12.2012r.
http://www.programszwajcarski.gov.pl
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.
Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców w kreowaniu polityki publicznej służącej rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych miasta i gminy Borne Sulinowo. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
Więcej o Projekcie Universum

Print Friendly, PDF & Email