„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY – TO MY!”

„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY – TO MY!”

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu informuje, iż w ramach II etapu, od 14 stycznia do 30 stycznia br. rozpoczęła się rekrutacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do projektu pt. „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY – TO MY!”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 6.2 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 48 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia z 5 powiatów woj. zachodniopomorskiego tj. z Powiatu choszczeńskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, szczecineckiego (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12-miesięcy przed przystąpieniem do projektu), w szczególności do kobiet.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie poniższe kryteria dostępu:
1) osoby bezrobotne poniżej 25 roku zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy
2) które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w powiatach: choszczeńskim, stargardzkim, szczecineckim, pyrzyckim, gryfińskim
3) zmotywowane i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie zaplanowano kampanię rekrutacyjną, bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 40 000 zł) oraz wsparcie pomostowe (1300 zł) miesięcznie.

Wszystkie osoby, zainteresowane projektem, zapraszamy na stronę internetową, na której udostępnione zostały dokumenty rekrutacyjne i materiały informacyjne:  
http://www.efs.pl/przedsiebiorczy/dokumenty.html

Można też bezpośrednio kontaktować się z instytucją realizującą projekt:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin
Tel. 91 452 69 70
e-mail: m.przedsiebiorczy@wsb.szczecin.pl

W przypadku pytań i problemów z wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych można skorzystać z pomocy pracowników Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu.

Print Friendly, PDF & Email