Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 2 stycznia 2019r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Ogłoszenie->>>

Print Friendly, PDF & Email