FESTIWAL PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

FESTIWAL PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

W dniach 1 i 2 czerwca odbywał się jarmark lokalnych produktów i rękodzieła – impreza towarzysząca obchodom 25-lecia Bornego Sulinowa pn.  Festiwal Produktów Tradycyjnych. W programie Festiwalu w piątek i sobotę odbywały się warsztaty wikliniarskie (instruktor p. Andrzej Dąbrowski z Broczyna) oraz lepienia z gliny (instruktor p. Joanna Hajduk ze Szczecinka). Uczestnicy warsztatów z chęcią i dumą opuszczali warsztatowy namiot z wykonanymi przez siebie przedmiotami, a były to: koszyczki, gniazdka, doniczki, kubeczki, garnki, gliniane rzeźby.

Drugiego dnia imprezy odbyły się także wycieczki z przewodnikiem p. Dariuszem Tederko  trasą: Oflag II D, Kłomino, tama na Piławie. Również 2 czerwca p. Dariusz Siubdzia – Dyrektor Biura LGD Pojezierze Razem  przeprowadził dla wystawców szkolenie  poświęcone wpisaniu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych pt. „Tradycja naszym bogactwem. Zwieńczeniem imprezy było widowisko pirotechniczno –laserowe „Podróż do Krainy Fantazji: Gross Born – Borne Sulinowo – wykonawca Leszek Olszewski, Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Dom nad jeziorem w Silnowie.

W jarmarku wzięło udział ponad 30-stu wystawców: z miodami, wyrobami garmażeryjnymi, chlebem, smalcem, ciastami, rękodziełem ludowym, wyrobami z gliny i porcelany, a także herbatami, kawą,  ekologicznymi warzywami i ręcznie robionymi kosmetykami.

Festiwal Produktów Tradycyjnych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Print Friendly, PDF & Email