SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPARTAKIADA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

Upalna środa, 30 maja 2018 r. o godz.9.00 najmłodsi uczniowie szkół z terenu  gminy zainaugurowali sportową część obchodów 25- lecia Bornego Sulinowa. Na kompleksie boisk Orlik odbył się Turniej Gier i Zabaw klas I-III. Do zawodów przystąpiły 11 – osobowe reprezentacje szkół z Juchowa, Jelenia, Łubowa oraz Bornego Sulinowa. Drużyny znakomicie prezentowały się w okolicznościowych kolorowych strojach sportowych ufundowanych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

Młodzi sportowcy rywalizowali w 10 konkurencjach, podczas których musieli wykazać się umiejętnościami biegowymi, skocznymi, rzutnymi oraz sportowym sprytem. Za zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach drużyny otrzymywały odpowiednio 4 punkty, za II miejsce – 3 punkty, III miejsce 2 punkty i miejsce IV- 1 punkt. Rywalizacja była bardzo zacięta, każda ze szkół kończyła konkurencje zarówno za 4 jak i za 1 punkt. Licznie zgromadzona publiczność – pozostali uczniowie klas 1-3, panie nauczycielki, rodzice gorąco dopingowali swoje drużyny.

W kilku konkurencjach potrzebna była dogrywka, by przyznać punkty. Ostatecznie z przewagą 2 punktów zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, przed Szkołą Podstawową im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, 3 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie, a czwarte miejsce Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale za miejsca 1-3,oraz za IV miejsce medale Orlika ufundowane przez Stowarzyszenie „Be happy”, okolicznościowe plakietki, słodki poczęstunek i wodę, a zwycięska drużyna puchar ufundowany przez  Burmistrza Bornego Sulinowa, Panią Renatę Pietkiewicz – Chmyłkowską.  

Sędzia główny zawodów – Pan Piotr Furmankiewicz (nauczyciel WF w SP Juchowo) składa wielkie podziękowania Pani Burmistrz, Renacie Pietkiewicz- Chmyłkowskiej, Sekretarzowi Urzędu Miejskiego – Pani Annie Gałązce za wzorową i profesjonalną współpracę w organizacji imprezy, Panu Piotrowi Gałce za nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu zawodów, Pani Dyrektor CKiR, Paulinie Undrych- Matkowskiej za udostępnienie obiektu i sprzętu sportowego, a także dla Pań opiekunek, które doskonale przygotowały drużyny do zawodów –  Pani Iwony Błysz (SP Juchowo), Pani Izabeli Dorogusz (SP Borne), Pani Honoracie Goljasz (SP Łubowo)  oraz Pani Małgorzacie Bindas (SP Jeleń).

Sprawozdanie sporządził: Piotr Furmankiewicz- nauczyciel WF SP Juchowo.

Wyniki zawodów

Print Friendly, PDF & Email