Skład Komisji Konkursowej

Skład Komisji Konkursowej

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.

Skład Komisji Konkursowej – 2018

Print Friendly, PDF & Email