Nowy Konkurs Grantowy na terenie Powiatu Szczecineckiego!

Nowy Konkurs Grantowy na terenie Powiatu Szczecineckiego!

Sięgnij po kasę i zacznij działać lokalnie!!! Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem „Fundusz Tratwa Szczecinek”

Nowy Konkurs Grantowy na terenie Powiatu Szczecineckiego!
Działaj Lokalnie VII 2012 to jedyny ogólnopolski program grantowy, w którym środki rozdzielane są na poziomie lokalnym. To już  VII edycja  Programu „Działaj Lokalnie”, ale po raz pierwszy zawitała ona do Powiatu Szczecineckiego. W ramach Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej
Wnioski na projekty z terenu Gminy miejskiej i wiejskiej Szczecinek,  Gminy Barwice,  Gminy Borne Sulinowo i  Gminy Grzmiąca mogą zgłaszać organizacje pozarządowe  i grupy nieformalne, mające swą siedzibę na w/w terenie. Wnioski przyjmujemy do 30 kwietnia 2012, do godz. 15.00 (data dostarczenia do biura Stowarzyszenia i na pocztę e-mail). Zapraszamy też do uczestnictwa w spotkaniach na terenie poszczególnych gmin (terminy wkrótce na stronie stowarzyszenia i urzędów gmin) konsultowania pomysłów, gotowych wniosków, osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad trzy tysiące trzysta zrealizowanych projektów oraz ponad 15,9 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Kontakt
Osobisty: biuro Stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój 33
Telefoniczny: 94-37-280-38
Poczta elektroniczna: fundusz-szczecinek@o2.pl
Strona Stowarzyszenia: www.fl.szczecinek.pl

1) Regulamin konkursu DL 2012

2) Wniosek_DL_2012

Print Friendly, PDF & Email