ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z DNIA 3  STYCZNIA  2012 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.  

 W 2012 r. na terenie gminy Borne Sulinowo będą realizowane  zadania z zakresów:
1.     wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 161 000,00 zł
2.    przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom społecznym – 20 000,00 zł
3.    działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 15 000,00 zł
4.    działań na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5  000,00 zł
5.    turystyki i krajoznawstwa – 8 000,00 zł
6.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego – 1000,00 zł

ORGANIZACJE, KTÓRE W 2012 R. BĘDĄ REALIZOWAĆ ZADANIA PUBLICZNE
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.    Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo – 50 000, 00 zł
2.    Klub Sportowy „Pionier 95” – 50 000, 00 zł
3.    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tenis Stołowy” – 6 000,00 zł
4.    Uczniowski  Klub Sportowy Borne Sulinowo – 6 000,00 zł
5.    Ludowy Zespół Sportowy „Bricomarche” – 25 000,00 zł
6.    Uczniowski Klub Sportowy „Juchowo” – 1 000,00 zł
7.    Uczniowski Klub Sportowy „Astron” – 3 000,00 zł
8.    Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy „Taekwondo” – 16 000,00 zł
9.    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo – 2 000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
    
Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” – 20 000,00 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei” – 15 000,00 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

1.    Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy w Szczecinku – 2 000,00 zł
2.    Stowarzyszenie „Wyprzedzić Czas” – 1000,00 zł

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

Lokalna Organizacja Turystyczna – 4 000,00 zł

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Środowisk Lokalnych „Pomost” – 2 000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz – 2 000,00 zł

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Fundacja im. Stanisława Karłowskiego – 1000,00 zł

Print Friendly, PDF & Email