Apel Związku Miast Polskich

Apel Związku Miast Polskich o mobilizację środowiska samorządowego i poparcie akcji dotyczącej obrony finansów miast poprzez podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia skutków osłabienia budżetów samorządów lokalnych wprowadzanymi zmianami ustawowymi…    Apel ZMP

Print Friendly, PDF & Email