KONKURS Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

KONKURS Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił konkurs z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  Nabór wniosków ma charakter otwarty i potrwa od dnia 2 stycznia do 30 września 2012 r.

Konkurs obejmuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego, w szczególności:
warsztaty edukacyjne,
publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej,
kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
seminaria, konferencje i sympozja,
programy i kampanie edukacyjne i informacyjne,
ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne,
konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym.
doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej i izb edukacyjnych  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej.
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
·         jednostki organizacyjne ustawowo powołane do działalności związanej z ochroną środowiska,
·         jednostki samorządu terytorialnego,
·         jednostki oświatowe samorządu terytorialnego,
·         jednostki badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe,
·         organizacje ekologiczne, w tym stowarzyszenia, związki i fundacje, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub ochrona środowiska,
·         media i wydawnictwa,
·         państwowe jednostki budżetowe,
·         organizacje  i związki wyznaniowe, szkoły, przedszkola, firmy realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Szczegółowe informacje http://wfos.szczecin.pl/konkursy/444-nabor-wnioskow-w-trybie-cigym-na-zadania-z-zakresu-edukacji-ekologicznej-i-ochrony-przyrody-na-rok-2012-.html

 

Print Friendly, PDF & Email