Zakaz wypalania traw

Zakaz wypalania traw

Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia przyrody. Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym. Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody.

Zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134) cyt.: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Z kolei przepis art. 131 pkt. 12) wyżej cyt. ustawy mówi, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny i zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informujemy, że w stosunku do osób winnych świadomego podpalenia, zostaną wyciągnięte konsekwencje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

zakaz-wypalania-traw

Print Friendly, PDF & Email