Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2017”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”.

Pula środków w konkursie 500.000,00 zł

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgłoszenia do konkursu podpisane przez wójta lub burmistrza oraz właściwego sołtysa należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin.
lub osobiście dostarczyć do siedziby Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ,
ul. Starzyńskiego 3-4, p. I, pok. 102, Szczecin.
Decyduje data stempla pocztowego.
W terminie: do 31 marca 2017 roku.

Więcej na stronie: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-granty-soleckie-2017

Print Friendly, PDF & Email