KONKURS – sport dla wszystkich

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Oferty na realizację zadań:
1) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, program „Sportowy Plon”,
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, program „Młodość pełna pasji”,
3) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych – „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”,
4) Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej – ”Trzymaj formę”,
5) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
6) Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich

należy składać w terminie do 20 stycznia 2012 r.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

Szczegółowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/856/Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_roku_zadan_z_zakresu_upowszechniania_sp.html

Print Friendly, PDF & Email