KONKURS – English Teaching

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłaszają nową edycję programu English Teaching.
„Pełny pakiet” Programu ET łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz aktywizująco-integracyjnych) z realizacją projektu i kierowany jest do nauczycieli angielskiego z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszczących się wyłącznie na wsiach. 

Kalendarium „pełnego pakietu”:
•    Ogłoszenie szczegółowych zasad składania listu intencyjnego – XII 2011
•    Składanie listów intencyjnych – do 31 I 2012
•    Pierwsze szkolenie metodyczne – III/IV 2012
•    Pierwsze szkolenie aktywizująco-integracyjne – III/IV 2012
•    Doradztwo i wsparcie w konstruowaniu wniosku i realizacji projektu – od IV 2012
•    Składanie wniosków grantowych – do 15 VII 2012
•    Drugie szkolenie metodyczne – X/XI 2012
•    Realizacja zakwalifikowanych do dofinansowania projektów – od 1 IX 2012 do 31 XII 2013
•    Drugie szkolenie aktywizująco-integracyjne – IX 2013
„Podstawowy pakiet” Programu ET obejmie szkolenia metodyczne i kierowany jest zarówno do nauczycieli języka angielskiego uczących w przedszkolach publicznych i szkołach publicznych każdego szczebla na wsiach i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. W ramach „podstawowego pakietu” planujemy przeszkolić 150 nauczycieli języka angielskiego w okresie X 2012 – II 2013 oraz kolejnych 150 w okresie X 2013 – II 2014. W ciągu dwóch lat można wziąć udział w jednym szkoleniu.

Szczegółowe informacje: http://englishteaching.home.pl/elearning/mod/resource/view.php?id=23

Print Friendly, PDF & Email