KONKURS – „Sport Wszystkich Dzieci”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Wnioski na realizację zadań:
1)    Wstępna selekcja do sportu
2)    Sportowa aktywność
3)    Programy ogólnopolskie
należy składać do dnia 23 stycznia 2012 r.

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych.

 

Print Friendly, PDF & Email