DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WUP w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo kwotę 127.231,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”. W ramach zadania doposażona zostanie baza dydaktyczna trzech szkół podstawowych – w Bornem Sulinowie, Juchowie i Łubowie. W roku szkolnym 2011/12, w wyżej wymienionych placówkach oświatowych, prowadzone będą także dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów uzdolnionych.

Print Friendly, PDF & Email