Oferta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Wielokulturowa Majówka w Bornem Sulinowie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Jubileusz 20 – lecia działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Aktywność, zabawa, integracja – w rytmie życia z Biodanzą”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Miejski Klub Sportowy „Wrzos” Borne Sulinowo złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Udział dzieci w rozgrywkach „Pierwsza Piłka”, turniejach towarzyskich i sparingach w kategorii Orlik, Żak i Skrzat”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK LOKALNYCH „POMOST” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „LETNIE WĘDROWANIE”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Być kobietą, czyli teatr w zasięgu ręki”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy w ramach ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Zimowy obóz sportowy w Ośrodku Wypoczynkowym w Borowicach”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia „STACJA KULTURA” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Spektakl słowno – muzyczny pn. „Mieszały im w życiu i farbach”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.