Oferta Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Jubileusz 20 – lecia działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia11 kwietnia 2022 r. na adres e – mail: wspolpraca@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe Pierwszy Krok

Print Friendly, PDF & Email