MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) gmina Borne Sulinowo może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym

Międzynarodowy turniej piłki nożnej w Czechach

Międzynarodowy turniej piłki nożnej w Czechach

W dniach 20-22 czerwca br. w Republice Czeskiej odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej, w którym udział wzięły dwa kluby sportowe z naszej gminy – Pionier 95 i Orzeł Łubowo. Wyjazd zorganizowano na specjalne zaproszenie gminy partnerskiej Ralsko oraz Klubu SK Jablonec.