„AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA SZANSĄ ROZWOJU ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO„

„AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  SZANSĄ  ROZWOJU  ŚWIETLIC  WIEJSKICH  NA  TERENIE  GMINY  BORNE  SULINOWO„

Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie  informuje, iż  pozyskało środki finansowe z Funduszu dla Organizacji  Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Aktywność obywatelska szansą rozwoju świetlic wiejskich  na terenie Gminy Borne Sulinowo”. info – świetlice   regulamin rekrutacji   formularz zgłoszeniowy

PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE 2012 – REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE 2012 – REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji

GRANT DLA RADACZA

GRANT DLA RADACZA

Kapituła VIII edycji Programu Grantowego Danone „Masz  pomysł? Podziel się Posiłkiem!” przyznała Stowarzyszeniu Miłośników Miejscowości Radacz dotację w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania „Witaminowy zawrót głowy”.