Konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.  Wsparciem objęte zostaną inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 5.000 do 12.000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby 55+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba w wieku 18-30 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Listy intencyjne należy składać do 25 marca 2012.
Więcej informacji http://www.seniorzywakcji.pl/?a=351.

Print Friendly, PDF & Email