Budowa sali gimnastycznej w Łubowie

Budowa sali gimnastycznej w Łubowie

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie”. Wykonawcą jest wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma „TELMAX” E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna z Człuchowa.

W ramach zadania powstanie ogólnodostępna sala gimnastyczna z zapleczem technicznym, magazynowym i higieniczno-sanitarnym.

Zadanie dofinansowano kwotą 3.979.525,00 zł ze środków

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”

Ważne informacje:

– Nabór trwa: 01.03.2022 – 13.04.2022 do godziny 20:00
– Termin oceny: 15.04.2022 – 30.04.2022
– Realizacja projektów: 09.05.2022 – 30.11.2022r.
– Kwota mikrodotacji do 5.000 zł

Aktualny regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce – dokumentacja (operator dokonał aktualizacji):
https://mikrodotacje.ndsfund.org/strona/624-dokumentacja

Współfinansowano ze środków Narodowy Instytut

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy – zapowiedź naboru

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą mogli ubiegać się hodowcy pszczół. Nabór wniosków przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Udzielane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.

Więcej na stronie https://granty.pl/445541/

 

Startuje Program Społecznik 2022-2024! Co nowego i dlaczego nie możemy doczekać się już wiosny?

Startuje Program Społecznik 2022-2024! Co nowego i dlaczego nie możemy doczekać się już wiosny?

Kolejna trzyletnia edycja Programu Społecznik przed nami. Co roku na projekty Społeczniczek i Społeczników samorząd województwa przeznaczy prawie 3 mln zł. To ogromna szansa na realizację kolejnych lokalnych inicjatyw, a także projektów wspierających młodzież i ekologię. Nie zabraknie też nowości – kwota mikrodotacji wzrosła o tysiąc złotych. We wtorek, 22

Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Gmina Borne Sulinowo nie ustaje w staraniach, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych na kluczowe i potrzebne lokalnej społeczności inwestycje.

W obecnie trwających naborach, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy 5 wniosków (na 5 możliwych):

EDYCJA 2/2021

1. Wniosek na zadanie „Budowa dróg na osiedlu domów

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad