Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

30 czerwca 2022 r. mija termin na wymianę pojemników na odpady komunalne we właściwych kolorach. Należy dostosować je do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), który wdrażany jest od 2017 r. System ten zakłada m.in., że odpady będą zbierane w czterech frakcjach: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (przede wszystkim

Wsparcie na wymianę kotłów i pieców

Wsparcie na wymianę kotłów i pieców

Gmina Borne Sulinowo ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych, niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Granty udzielone zostaną w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego

ZWIERZowa Akcja Kastracja

ZWIERZowa Akcja Kastracja

Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej kastracji prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu oraz bezpłatnie je zachipować.

Akcja zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów kastracji zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo

STOP WYPALANIU TRAW!

STOP WYPALANIU TRAW!

Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia przyrody.

Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym.

Wbrew powszechnym sądom,

Wymiary ochronne ryb

Wymiary ochronne ryb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w nawiązaniu do pkt 12 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodach Rybackich Udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, w związku z potrzebą ochrony populacji ryb szczególnie narażonych na presję wędkarską, ochrony wartościowych genetycznie stad tarłowych, odtworzeniu naturalnej struktury wiekowej

Konkurs SOŁTYS ROKU 2022

Konkurs SOŁTYS ROKU 2022

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w X edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku”

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 6.000 zł.

Nabór zgłoszeń do 8 kwietnia 2022r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.wrir.wzp.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Opiniowanie projektu „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO NA ROK 2022”

Opiniowanie projektu „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO NA ROK 2022”

Burmistrz Gminy Borne Sulinowo działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.) w związku z opracowanym projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na