INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 4 stycznia 2013 r. otwartego konkursu, podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert, dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2013 r. więcej->

Print Friendly, PDF & Email