Biblioteczka Oświaty Samorządowej

Uniwersytet Warszawski proponuje  dostęp do nowych metod i modeli zarządzania, co pozwoli wszystkim zainteresowanym na lepszą współpracę urzędu JST, rady, szkół i rodziców uczniów

Informujemy, że w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

 Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:

– Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,

– Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta  

– Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

– Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza

– Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

– Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

 Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173

 

Print Friendly, PDF & Email