INSTRUMENTY MUZYCZNE I STROJE DLA ZESPOŁÓW: „PODLOTKI” I „JARZĘBINY”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
– Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

INSTRUMENTY MUZYCZNE I STROJE DLA ZESPOŁU „PODLOTKI”
Dn. 30 grudnia 2011r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie podpisała umowę na realizację projektu „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów”. Wartość zadania wynosi 13.425,50 zł. Kwota wnioskowanej dotacji – 7.703,15 zł.

STROJE LUDOWE I SPRZĘT MUZYCZNY DLA ZESPOŁU „JARZĘBINY”
Dn. 30 grudnia 2011r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie podpisała umowę na realizację projektu „Zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny”. Wartość zadania wynosi 10.826,28 zł. Kwota wnioskowanej dotacji – 6.575,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email