„Mały grant” dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Do dnia 2 maja 2012 r. na adres e-mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do oferty o wsparcie realizacji zadania zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Szczecinku.  Po rozpatrzeniu uwag i pozytywnym zaopiniowaniu oferty z organizacją podpisana zostanie umowa i przekazana zostanie dotacja w formie „małego grantu”.    Oferta

Print Friendly, PDF & Email