Ankieta w ramach międzynarodowych badań naukowych

Ankieta w ramach międzynarodowych badań naukowych

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. organizacja Mikołajkowych Mistrzostw Bornego Sulinowa w Fitness Gimnastycznym i zawodów gimnastycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja PASJA oferuje pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Fundacja PASJA oferuje pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Fundacja PASJA oferuje dla osób z niepełnosprawnością:

  • bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,
  • poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe…
Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością - poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe.

Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością – poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe.

 
Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością - bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Oferta Fundacji PASJA dla osób z niepełnosprawnością – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. „Wyjazd dzieci z Klubu Sportowego ALKS Borne Sulinowo na zawody do Skarszew na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FIT KIDS”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Warsztaty pilotażowe pn. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?”

Fundacja Nauka dla Środowiska ma ogromną przyjemność zaprosić przedstawicieli jednostek podległych lokalnemu samorządowi na warsztaty pilotażowe pn. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?”, które odbędą się 23-25.09.2020 w Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie. Warsztaty są efektem dostosowania do polskich realiów ciekawego rozwiązania dydaktycznego – modelu edukacji społeczno-ekonomicznej,

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

W IV kwartale tego roku wprowadzenie PPK jest obligatoryjne dla firm, zatrudniających powyżej 20 osób. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu pracodawców lub pracowników, odpowiedzialnych w firmach za wprowadzenie PPK pomoże rozwiać wątpliwości i ułatwi przeprowadzenie tego procesu…

Informacje o szkoleniach PPK – zachodniopomorskie

OFERTA FUNDACJI DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA „PO UŚMIECH” na realizację zadania publicznego pn. „Energicznie przeciw Covid – 19”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.