Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021r. pn. „Memoriał Leszka Kapuścińskiego”

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021r. pn. „Memoriał Leszka Kapuścińskiego”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Kampania społeczna dla przedsiębiorców #bądźwidoczny

Kampania społeczna dla przedsiębiorców #bądźwidoczny

W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 25 lutego 2021 roku – dotyczyć będzie współpracy z

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w 2021r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2021r. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.bornesulinowo.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń magistratu.

Oferta SZCZECINECKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. -”WYDAWNICTWO ULOTKA: TRASA ROWEROWO – PIESZA PO BUNKRACH SEKTORA XVI POLIGONU GROSS BORN”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. – „Obóz sportowy w Centralnym Ośrodku Szkolenia OPO w Wałczu”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 5 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w zakresach:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pacjentów 75+

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pacjentów 75+

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia przeciwko grypie pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w ZOZ Borne Sulinowo w wieku 75+ .

Zaszczepienie będzie możliwe po wykonaniu badania lekarskiego i uzyskaniu pisemnej kwalifikacji do szczepienia.

Szczepienia odbywają się w również w Ośrodku Zdrowia w Łubowie