Oferta Stowarzyszenia Be Happy na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Piknik dla Ireny”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Krągi na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wsparcie imprezy charytatywnej „Dla Ireny””

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Klubu Sportowego „Borbul” Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „5-lecie KS Borbul Borne Sulinowo”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia „Silnowo 2020” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Poznania”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” na realizację zdania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. organizacja pikniku w Krągach „Dary pola i ogrodu”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa na realizację zdania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. Spotkanie Miłośników Pojazdów Militarnych Borne Sulinowo 2021

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. Obchody 70-lecia Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „Pomost” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wakacyjny wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”.

Oferta Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „Pomost” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wakacyjny wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.