Odstrzał sanitarny dzików

Odstrzał sanitarny dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”
w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-leamingową www.cdrkursv.edu.pl

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku przesyła wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2021.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2021.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO – ROK 2021”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich…”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich…”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego„

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE indywidualna

KLAUZULA INFORMACYJNA PROJEKTU RODO-1

Regulamin Projektu

ZAPROSZENIE do