Nowe ceny wody i ścieków

Nowe ceny wody i ścieków

Informujemy, iż w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie w dniu 26.05.2022r. uchwały o dopłatach do 1m3 wody i 1m3 ścieków, cena wody i cena odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo w okresie od 27 maja 2022 r. do 26 maja 2023r. po uwzględnieniu dopłat będzie

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędów miast i gmin.

Dotychczas złożono ponad 670 tys. deklaracji z szacowanej