PROGRAM COMENIUS – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PROGRAM COMENIUS – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie weszła w pięciostronny projekt partnerski Lifelong Learning Program Comenius pt: MAKE THE BEST OF YOUR STUDENTS’ LANGUAGE LEARNING, (POMÓŻMY UCZNIOM UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAK NAJEFEKTYWNIEJ), który będzie trwał od września 2010r. do czerwca 2012r. Partnerami w projekcie są: Turcja

DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WUP w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo kwotę 127.231,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”. W ramach zadania doposażona zostanie baza dydaktyczna trzech szkół podstawowych – w Bornem Sulinowie, Juchowie i Łubowie. W

EKO W RADACZU

EKO W RADACZU

Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz realizuje zadanie pod nazwą „Zrób coś eko”, na które otrzymało wsparcie z budżetu Gminy Borne Sulinowo w wysokości 2.000 zł. W ramach zadania organizujemy dla mieszkańców Radacza ciekawe zajęcia. I tak w miesiącu lutym, przy współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, odbyły się warsztaty